صفحه اصلي > مناقصات > تغيير زمان بازگشايي پاكات مناقصات خريد لوازم ٦٦-١١٥-١١٦-١٣٢-١٣٣-١٣٦-١٣٧-١٣٨-١٥٠-٢/٩٨

تغيير زمان بازگشايي پاكات مناقصات خريد لوازم ٦٦-١١٥-١١٦-١٣٢-١٣٣-١٣٦-١٣٧-١٣٨-١٥٠-٢/٩٨


7-07-1398, 07:34. نويسنده: tadarokat

موضوع : تغيير زمان بازگشايي پاكات مناقصات خريد لوازم ٦٦-١١٥-١١٦-١٣٢-١٣٣-١٣٦-١٣٧-١٣٨-١٥٠-٢/٩٨    

با سلام و احترام

پیرو آگهی مناقصه منتشره به تاریخ های 13/06/98 و 16/06/98 در روزنامه کثیر الانتشار  در خصوص مناقصات خرید لوازم، به استحضار می رساند با توجه به اینکه اعضای کمیسیون مناقصه در ماموریت اداری بسر می برند تحویل پاکات ارزیابی از شنبه مورخ 06/07/98 به روز دو شنبه 08/07/98 و جلسه بازگشايي اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ 09/07/98 به روز شنبه مورخ 13/07/98 در همان ساعت تغییر یافت خواهشمنداست دستورات لازم  صادر فرمائید.

شایان ذکر است محل تحویل،  ساعت بازگشایی اسناد و محل بازگشایی اسناد به قوت خود باقی می ماند.

 

 

 


بازگشت