صفحه اصلي > اخبار مدیریت ها / شهرستان بندر ترکمن > مانور استاندارد سازی در سطح شهرستان ترکمن برگزار گردید

مانور استاندارد سازی در سطح شهرستان ترکمن برگزار گردید


18-03-1396, 10:07. نويسنده: torkman
در روز سه شنبه 17 خرداد ماه 1396 مانور استاندارد سازی در راستای کاهش تلفات غیر فنی متشکل از چهار اکیپ در سطح شهرستان بندر ترکمن بمدت دو روز برگزار گردید. هدف از این اقدام، استاندارد سازی انشعابات مشترکین تجاری، عمومی و خانگی در امر کاهش تلفات غیر فنی بوده که در پی این اقدام چندین موارد دستکاری کنتور مشاهده شد.
مانور استاندارد سازی در سطح شهرستان ترکمن برگزار گردید مانور استاندارد سازی در سطح شهرستان ترکمن برگزار گردید مانور استاندارد سازی در سطح شهرستان ترکمن برگزار گردید مانور استاندارد سازی در سطح شهرستان ترکمن برگزار گردید مانور استاندارد سازی در سطح شهرستان ترکمن برگزار گردید مانور استاندارد سازی در سطح شهرستان ترکمن برگزار گردید مانور استاندارد سازی در سطح شهرستان ترکمن برگزار گردید مانور استاندارد سازی در سطح شهرستان ترکمن برگزار گردید

بازگشت