امروز : شنبه, 27 شهریور 1400
» » » مانور استاندارد سازی در سطح شهرستان ترکمن برگزار گردید

در روز سه شنبه 17 خرداد ماه 1396 مانور استاندارد سازی در راستای کاهش تلفات غیر فنی متشکل از چهار اکیپ در سطح شهرستان بندر ترکمن بمدت دو روز برگزار گردید. هدف از این اقدام، استاندارد سازی انشعابات مشترکین تجاری، عمومی و خانگی در امر کاهش تلفات غیر فنی بوده که در پی این اقدام چندین موارد دستکاری کنتور مشاهده شد.
مانور استاندارد سازی در سطح شهرستان ترکمن برگزار گردید مانور استاندارد سازی در سطح شهرستان ترکمن برگزار گردید مانور استاندارد سازی در سطح شهرستان ترکمن برگزار گردید مانور استاندارد سازی در سطح شهرستان ترکمن برگزار گردید مانور استاندارد سازی در سطح شهرستان ترکمن برگزار گردید مانور استاندارد سازی در سطح شهرستان ترکمن برگزار گردید مانور استاندارد سازی در سطح شهرستان ترکمن برگزار گردید مانور استاندارد سازی در سطح شهرستان ترکمن برگزار گردید

برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.

برو بالا